Autor: liberalisus

/// rytm w s y n t e z i e ///

Jako punkt wyjścia przyjęłam obserwację rzeczywistego ruchu, Ruchu zaobserwowanego i zobrazowanego w sposób syntetyczny. Jednocześnie światło jest tu spoiwem pomiędzy tym co realne, a tym co duchowe. Emocjonalna barwa światła, układu zatrzymanego w jednej z nieskończonych możliwości, potencjału obserwowanych form oraz wynikających z nich rytmów. Światło wraz z podziałami wynikającymi z ruchu buduje abstrakcyjną, syntetyczną kompozycję. Obserwacja skłania mnie do ciągłych poszukiwań formalnych. Jest to też…

ROTATING

Na zaproszenie Igi Maciejewskiej . dokumentacja z autorskich warsztatów V 2015 „WIRUJĄCE SZEŚCIANY” Zadaniem uczestników warsztatów było zakomponowanie wcześniej przygotowanych ażurowych drewnianych sześcianów, zaaranżowanie przestrzeni zarówno ścian jak i wnętrza konstrukcji. Do dyspozycji były kolorowe folie fluorescencyjne, sznurki, druty, fluorescencyjne papiery samoprzylepne. Pierwszym etapem było oklejenie folią całej konstrukcji i stworzenie ciekawych układów kolorystycznych. Następnie aranżowano przestrzeń w środku. Wykorzystano w tym…