D Y F U Z J E czerwiec / lipiec 2017

Posted on

Wystawa „Dyfuzje” Katarzyny Wendland – to interdyscyplinarna aranżacja przestrzeni ekspozycyjnej Galerii Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Artystka prezentuje tu prace wchodzące w skład kilku zróżnicowanych tematycznie i formalnie cykli realizowanych przez nią równolegle w różnych dyscyplinach. Artystka używa różnorodnych przenikających się i dopełniających mediów, którymi posługuje się, aby wyrazić, utrwalić i przekazać swoje fascynacje kolorem, światłem, przestrzenią, ruchem, rytmem i dźwiękiem oraz ich wzajemnymi asocjacjami. Tworzy kompozycje i układy symultaniczne, oddziaływujące na siebie nawzajem i pobudzające w odbiorze do recepcji wielozmysłowej. Szczególnie inspirujące jest dla niej zjawisko ruchu, jego stadia, rytmiczność i przestrzenny ożywiany światłem układ. Światło jako czynnik sprawczy i organizujący stanowi tu jednocześnie element duchowy. Artystka odnosi się także do symboliki barw, spośród których szczególne znaczenie ma dla niej błękit, jako kolor dający odczucia pozawymiarowe, wiodące ku nieskończoności. Duchowe i przestrzenne walory błękitu eksploruje artystka w wielkoformatowych obrazach z cyklu „Stratosfera”. Towarzyszą im obrazy z cyklu “Follow the sun” – będące rodzajem kolistych mandali. Sferyczne układy kompozycyjnych zatrzymane w jednej z możliwych wersji wirującego układu kształtów i barw, ukazują niewyczerpany potencjał światła, jako szczególnego medium wiążącego niewidzialnym spoiwem materię z duchowością. Ekspozycję dopełnia eksperymentalny rysunek z wykorzystaniem materiałów syntetycznych, fotografia cyfrowa oraz instalacja dźwiękowa, która stanowi próbę przełożenia języka sztuk wizualnych na język dźwięku.

-dr hab Mirosława Rochecka prof UMK

DSCN5064 - Kopia copy DSCN5066 - Kopia copy DSCN5072 - Kopia copy DSCN5086 - Kopia copy DSCN5093 - Kopia copy DSCN5098 - Kopia copy DSCN5105 - Kopia copy DSCN5109 - Kopia DSCN5114 - Kopia copy DSCN5120 - Kopia copy DSCN5122 - Kopia copy DSCN5123 - Kopia copy DSCN5124 - Kopia copy DSCN5128 - Kopia copy DSCN5130 - Kopia copy DSCN5134 - Kopia copy DSCN5156 - Kopia copy DSCN5172 - Kopia copy DSCN5187 - Kopia copy DSCN5197 - Kopia copy DSCN5199 - Kopia copy DSCN5201 - Kopia copy DSCN5219 - Kopia copy DSCN5220 - Kopia copy DSCN5222 - Kopia copy DSCN5225 - Kopia DSCN5226 - Kopia