RYSUNEK EKSPERYMENTALNY

Epizod z kamiennym papierem – szkice

OBIEKTY – eksperyment