aqaupresja 02

 

17 III 17 – F O T O R E L A C J A   Z  OTWARCIA WYSTAWY  „AQUAPRESJA  0 2 ” W GALERII WIEŻY CIŚNIEŃ , Muzeum  Wodociągów w BYDGOSZCZY.  Wspólnie z Alicją Wieczorek i Grzegorzem Wawrzyńczakiem. Kurator wystawy : Hanna Mierzwa.

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

zapro 1 zapro 2