LINEAR EXPERIMENT // rysunek eksperymentalny // obiekty

 

W rysunkach składających się na ten cykl skoncentrowałam się na aspekcie ludzkim wyrażonym w formie zmultiplikowanych ptaków. Punktem wyjścia stała się obserwacja ich rzeczywistego ruchu oraz wynikających z niego wzajemnych rytmów.  Lot stał się synonimem swobody i nieograniczonych możliwości. Odwołując się do symboliki- lot to zarówno życie jak i śmierć, dusza i ciało, szybkość, ruch, działanie, mijający czas. Powietrze to symbol nieskończoności, nieba, kontemplacji, dążenia do wolności. Ptak zrywający się do lotu, szybujący w powietrzu symbolizuje duszę ludzką. Powstały cykl obrazuje rzeczywistość zmienną i będącą w ciągłym ruchu.  Poszukując plastycznego wyrazu dla wyrażenia ciągłego ruchu, zmienności w powstałych pracach zastosowałam materiał syntetyczny, który nakładany warstwowo stworzył efekt optycznej wibracji. Istotnym czynnikiem stało się światło, które budując kompozycję jednocześnie ją dematerializuje.

Formaty boksów to 130 cm x 70 cm oraz 50 cm x 70 cm

 

 

 

1 2 3DSC_0064 DSC_0072 DSC_0077 DSC_0079 DSC_0081 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0096 DSC_0101

DSC_0037 DSC_0014

2

 

4

5