/// S T R A T O S F E R A / / /

W cyklu wielkoformatowych realizacji malarskich “Stratosfera” również starałam się zobrazować rzeczywistość zmienną i będącą w ciągłym ruchu. Wszystkie kompozycje pozbawiłam gestu, namalowane są za pomocą aerografu i sprężonego powietrza.Stworzyłam gładkie transparentne powierzchnie o prostych krawędziach,są to poszukiwania plastycznego wyrazu dla zastanej duchowości. Odniosłam się również do symboliki koloru, w tym przypadku – błękitu.Posługując się wiedzą z zakresu symboliki barw skoncentrowałam się na gamie błękitów. Sam w sobie błękit symbolizuje harmonię duszy, nieskończoność, jest symbolem czasu i przestrzeni, podświadomości, kontemplacji, tęsknoty, wolności, niestałości. Błękit nie ma wymiarów,jest ponad wszelkim wymiarem.Przywodzi na myśl niebo, a więc to, co w naturze najbardziej abstrakcyjne i niewymierne. Kandyński pisał: „Im głębszy błękit, tym mocniej wzywa człowieka w nieskończoność, budzi w nim tęsknotę za czystością, a wreszcie i transcendencją. Jest zapadaniem się bez końca w stan ogromnej powagi”.

Wszystkie realizacje są szerokości 195 cm

195 x 135 cm

195 x 135 cm

 OBRUCONY

195 x 135 cm

195 x 105 cm

 OBRUCONY

195 x 135 cm