RYTM W SYNTEZIE

FRAGMENT CYKLU POWSTAŁEGO W LATACH 2007 – 2014

240 x 200 cm 

120 x 100 cm 

120 x 100 cm 

120 x 100 cm 

120 x 100 cm 

120 x 100 cm 

100 x 120 cm 

120 x 105 cm