FOLLOW THE SUN fragment cyklu

Follow the Sun jest cyklem, który realizuję od 2016 roku.

Koło jest symbolem słońca, równowagi, harmonii i czasu. Słońce jest symbolem życia, harmonii i doskonałości, nowego początku. Follow the Sun, Podążaj za Słońcem, to wędrówka kół zatrzymana na kwadratowych płótnach w formacie 70 x 70 cm, 40 x 40 cm. Kołach o średnicy 70 cm, 50 cm 40 cm. Wszystkie kompozycje powstały w technice akrylu na płótnie.

Do akcentów barwnych wykorzystuję farby fluorescencyjne i metaliczne. Pracuję warstwowo, nakładając kolor na kolor, wzmacniając jego walor nie tylko na palecie, ale i bezpośrednio na płótnie. Podczas pracy towarzyszyły mi rozważania między innymi na temat koloru jako nośnika emocji, zestawiania z sobą plam barwnych w obszarach danego nastroju, gdzie barwa i światło są nierozłączne, budują napięcia, a także przestrzeń. Bywa, że emocjonalne zjawiska są ulotne, a odczucia się przenikają. Sama w sobie barwa światła stanowi dla mnie wartość emocjonalną.

Wewnątrz kół i kwadratów skupione są trójkąty, łuki, kompozycyjny ruch. Te elementy odzwierciedlają ciągłe zmiany – dynamikę układów, rytm. Każde kwadratowe płótno tworzy osobą historię, jest oddzielnym bytem. Koła natomiast stanowią rodzaj kontrastujących ze sobą zbiorów, które traktuję jako całość. Cykl w cyklu. Wszystkie kompozycje są rodzajem diagramów odnoszących się do życia wewnętrznego, ciągłych zmian i ruchu.

Cztery pory roku / 100 x 90 cm