///edu-art//

W A R S Z T A T Y  A U T O R S K I E

A U T O R S K I F O T O R E P O R T A Ż

A U T O R S K I  F O T O R E P O R T A Ż

Sztuka jest jednym ze sposobów komunikowania się ludzi z otoczeniem.Własne wytwory są wyrazem potrzeb,poglądów, zainteresowań, myśli i odczuć. Spektrum oddziaływania sztuki jest szeroki, to sfera intelektualna, moralna, społeczna, rozwija wyobraźnię, estetykę i wzmacnia poczucie własnej wartości. Sztuka to także uczenie się wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu, wyrażania tych myśli i przeżyć, które sprawiają trudność w przekazie werbalnym.

ANIMACJA KULTURY – WYBRANE PROJEKTY

2007 –2018

“TARGI SZTUKI MŁODYCH TORUŃ 2018 “ projekt wystawienniczy realizowany dzięki środkom Marszałka Kujawsko-Pomorskiego oraz Urzędu Gminy Miasta Toruń. Dwór Artusa, Toruń 2018

“GLINIAKI HOMOLUTUM” projekt edukacyjny dla dzieci realizowany ze środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej w ramach projektu “Mikrowsparcie”, Toruń 2018

“STRUNA ŚWIATŁA” autorski projekt edukacyjny dla seniorów realizowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2018

ITER PER TEMPUS- czyli powrót do przeszłości” autorski projekt edukacyjno-artystyczny realizowany ze środków Urzędu Miasta Torunia, Zamek krzyżacki, Toruń 2017

ALL ALONG A WATERTOWER” autorski projekt artystyczny realizowany ze środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej w ramach projektu “Mikrowsparcie,Toruń 2017

  „Romanusy i Gotoki” – autorski projekt edukacyjny: realizowany ze środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej w ramach projektu „Mikrowsparcie”, Toruń 2016

  „Hydrozagadka” – współautor projektu edukacyjnego realizowanego ze środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej w ramach projektu „Mikrowsparcie”, Toruń 2016

  współautor projektu „Światłopodgląd”, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor warsztatów – „Droga w stronę słońca”, „Najdalsza galaktyka wg. Jacksona Pollocka”, „Droga do nieskończoności”, Toruń 2015

  autor warsztatów plastycznych XVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Toruń 2015, autor warsztatów „Drutozwierze”, „Mechaniczne zwierzę”

  XV Toruński Festiwal Nauki I Sztuki, . autor warsztatów „Kroczące miasto”, Toruń 2015

  prowadzący warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży XIX Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Toruń 2014

  XIV Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, warsztaty „Podziemiuszki” (współautor)
autor warsztatów – „Zwierzaki druciaki”, Toruń 2014

  warsztaty autorskie „Chopinowskie konstelacje” w Płockiej Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży mieszczącej się w CH Atrium Mosty. W ramach „Chopin- inspirator wyobraźni”. Przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, GiOPTD w ramach programu Fryderyk Chopin 2010 – Promesa, Płock 2013

współrealizator warsztatów „Iluminacje-Integracje” Bella Skyway Festiwal, Toruń 2013

  współautor projektu „typoGRA” , warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor warsztatów – „Wibracje”, „Druciany anagram”, „Cyber miasto liter”, „Studia nad literą”, „Game over”, Toruń 2013

  XIII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, warsztaty „ArtLight” (współautor) autor warsztatów „Aqua – ślady” , Toruń 2013

  prowadzący warsztaty plastyczne XVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci I Młodzieży “Zawsze zielono, zawsze niebiesko” przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Toruń 2013

  prowadzący warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży XVIII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Toruń 2012

  „Sztuka, sztuka pokaż rogi” , prowadzący warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Autor i realizator warsztatów – „Przestrzenie doświadczalne”, „Poszukiwanie trzeciego wymiaru”, „Druciane mobile”, „Nowe znaczenia starych przedmiotów” , „Konstelacje gwiezdne”, „Przypadek”, Toruń 2011

  XI Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, prowadzący warsztaty „Hip, hop i bęc”, Toruń 2011

  prowadzący warsztaty plastyczne XVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz GiOPTD, Toruń 2011

  autorskie warsztaty plastyczne dla Gminnych Bibliotek Publicznych z ramienia Urzędu Gminy w Łysomicach, Łysomice 2010

autorski program, prowadzenie i realizacja pleneru malarskiego w Lipnicy Murowanej dla młodzieży w wieku od 15 – 18 lat SJK, Lipnica Murowana 2007

PRACA:

OD 2016 – prezes zarządu Fundacji Pinata, Grupa Artystyczna Pinata

 01.09.2010 – 31.08.2016 – Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
specjalista do spraw dydaktyki i upowszechniania
  01 – 06.2012 – Gimnazjum nr 3 w Toruniu
nauczyciel plastyki
  01.09.2007 – 31.08.2010 – Zespół szkół nr 2 w Turznie
nauczyciel plastyki

01.09.2007 – 30.06.2010 – Społeczne Liceum o profilu Menadżerskim oraz Społeczne Gimnazjum Językowe
nauczyciel wiedzy o kulturze i plastyki

11 – 12. 2011– Towarzystwo Edukacji Bankowej ,filia w Toruniu
wykładowca kompozycji plastycznej na kierunku wizaż

  01.09.2009 – 30.06.2010 – Towarzystwo Edukacji Bankowej, filia w Toruniu
wykładowca rysunku, wystawiennictwa, zajęć praktycznych na kierunku dekorator wnętrz oraz kompozycji na kierunku wizaż

  01.09. 2009 – 02.2010 – Centrum Kształcenia Kadr Profesja, szkoła policealna, filia w Toruniu
wykładowca kompozycji plastycznej na kierunku technik fotografik

 01.09.2009 – 30.06.2010 – Towarzystwo Edukacji Bankowej, filia w Toruniu wykładowca rysunku, wystawiennictwa, zajęć praktycznych na kierunku dekorator wnętrz oraz kompozycji na kierunku wizaż
  01.02. 2009 – 30.06.2009 – Towarzystwo Edukacji Bankowej, filia w Toruniu wykładowca rysunku, kierunek dekorator wnętrz

  01 – 06.2008 – Centrum Nauki i Biznesu Żak, Ogólnopolska sieć szkół policealnych Oddział w Toruniu
wykładowca historii sztuki i reklamy na kierunku technik organizacji reklamy

 01.09.2007 – 01.2008 – Centrum Kształcenia Kadr Profesja, szkoła policealna, filia w Toruniu
wykładowca podstawy sztuki, rysunku odręcznego, kompozycji i kolorystyki, aranżacji wnętrz na kierunkach – dekorator wnętrz , florystyka oraz wizaż

 01.10.2007 – 30.06.2009 – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
wykładowca historii sztuki oraz wiedzy z zakresu sztuk plastycznych

 01.09.2007 – 31. 08. 2008 –Szkoła Podstawowa nr 13 w Toruniu
nauczyciel plastyki
  01.09.2007 – 31.08. 2008 Gimnazjum nr 22 w Toruniu
nauczyciel plastyki (lekcje indywidualne)

 01.09.2007 – 01.2008 – Centrum Kształcenia Kadr Profesja, szkoła policealna, filia w Toruniu
wykładowca podstawy sztuki, rysunku odręcznego, kompozycji i kolorystyki, aranżacji wnętrz na kierunkach – dekorator wnętrz , florystyka oraz wizaż

 01.09 2006 – 31.07.2007 – Centrum Kształcenia Kadr Profesja, szkoła policealna, filia w Toruniu
wykładowca historii sztuki i reklamy, historii sztuki i architektury, kompozycji plastycznej, pracowni technik reklamy na kierunkach – technik organizacji reklamy, dekorator wnętrz

 01.09.2006 – 31.08.2007 – Szkoła Podstawowa w Brzozówce
nauczyciel plastyki

01.10.2006 – 31.08. 2007 – Zespół Szkół nr 2 w Toruniu (IX Liceum ogólnokształcące i IV Gimnazjum)
nauczyciel Wiedzy o kulturze, plastyki i techniki

 01.09.2006 – 30.09.2006 – Szkoła Podstawowa nr 13 w Toruniu
nauczyciel plastyki