RYSUNEK EKSPERYMENTALNY

  Epizod z kamiennym papierem – szkice OBIEKTY – eksperyment