RYSUNEK EKSPERYMENTALNY

Epizod z kamiennym papierem – szkice OBIEKTY – eksperyment