THE GAME-THE CASE// GRA W PRZYPADKI //

INSPIRACJĄ stała się twórczość RYSZARDA WINIARSKIEGO, a dokładniej seria prac pt.”GRY”.

Młodzież została podzielona na trzy grupy. Klasa zmieniła się w swego rodzaju „salon gier”. Środki wyrazu plastycznego zostały uproszczone i sprowadzone do trzech kolorów : czerni, bieli, żółcieni oraz kwadratu, jako stałego modułu budującego kompozycję. Ich zapis na przygotowanej kratownicy powstał, tak w wyniku realizacji wcześniej ustalonych zasad, jak i udziału przypadku jako procesu tworzenia (rzut kostkami do gry, losowanie)

13 8 9 10 11 12 7 6 5 4 3 15 16 17 1 14 2