teksty i publikacje

Wystawa „Dyfuzje” Katarzyny Wendland – to interdyscyplinarna aranżacja przestrzeni ekspozycyjnej Galerii Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Artystka prezentuje tu prace wchodzące w skład kilku zróżnicowanych tematycznie i formalnie cykli realizowanych przez nią równolegle w różnych dyscyplinach. Artystka używa różnorodnych przenikających się i dopełniających mediów, którymi posługuje się, aby wyrazić, utrwalić i przekazać swoje fascynacje kolorem, światłem, przestrzenią, ruchem, rytmem i dźwiękiem oraz ich wzajemnymi asocjacjami. Tworzy kompozycje i układy symultaniczne, oddziaływujące na siebie nawzajem i pobudzające w odbiorze do recepcji wielozmysłowej. Szczególnie inspirujące jest dla niej zjawisko ruchu, jego stadia, rytmiczność i przestrzenny ożywiany światłem układ. Światło jako czynnik sprawczy i organizujący stanowi tu jednocześnie element duchowy. Artystka odnosi się także do symboliki barw, spośród których szczególne znaczenie ma dla niej błękit, jako kolor dający odczucia pozawymiarowe, wiodące ku nieskończoności. Duchowe i przestrzenne walory błękitu eksploruje artystka w wielkoformatowych obrazach z cyklu „Stratosfera”. Towarzyszą im obrazy z cyklu “Follow the sun” – będące rodzajem kolistych mandali. Sferyczne układy kompozycyjnych zatrzymane w jednej z możliwych wersji wirującego układu kształtów i barw, ukazują niewyczerpany potencjał światła, jako szczególnego medium wiążącego niewidzialnym spoiwem materię z duchowością. Ekspozycję dopełnia eksperymentalny rysunek z wykorzystaniem materiałów syntetycznych, fotografia cyfrowa oraz instalacja dźwiękowa, która stanowi próbę przełożenia języka sztuk wizualnych na język dźwięku.

06 2017

-Mirosława Rochecka dr hab.prof.UMK

 

Podłożem dla podjętych działań jest eksperyment, poszukiwanie syntezy, asocjacji – jako zestawienia , połączenia, przyłączenia kojarzonych wyobrażeń, z których jedno przywodzi na myśl drugie. Poszukiwanie inspiracji i tworzenie kompozycji łączących w sobie pierwiastki interdyscyplinarne, otworzyło przede mną nieograniczone pole badawcze dla wzajemnych oddziaływań.

Transpozycja rytmu, barwy, światła, asocjacja plastyczno – dźwiękowa ujawniająca się poprzez wykorzystanie takich środków wyrazu jak: kontrast dynamiczny – kontrast kolorystyczny, zmiana rejestru – zmiana nasycenia barwy, zmiana tonacji – zmiana tonacji barwnej, zmiana trybu – zmiana światła. Dźwięk pojedynczy, jego natura a także zestaw dźwięków, który posiada określony stopień walorowy – jasności lub ciemności.

Za zagadnienie, które stanowi jeden z punktów wyjścia przyjęłam obserwację rzeczywistego ruchu. Ruchu form wynikających z ich własnej dynamiki Ruchu zaobserwowanego i zobrazowanego w sposób syntetyczny. Jednocześnie światło jest tu spoiwem pomiędzy tym co realne, a tym co duchowe. Emocjonalna barwa światła, układu zatrzymanego w jednej z nieskończonych możliwości, potencjału obserwowanych form oraz wynikających z nich rytmów. Światło wraz z podziałami wynikającymi z ruchu buduje abstrakcyjną, syntetyczną kompozycję. Obserwacja skłania mnie do ciągłych poszukiwań formalnych.Jednocześnie wynika z obserwacji natury, tej rzeczywistej rozumianej jako – formy i duchowej – naznaczonej emocjonalnie.

KATALOGI I PUBLIKACJE:

MIESIĘCZNIK KULTURALNO- INFORMACYJNY ILUSTRATOR – WYDANIE SPECJALE:KATALOG WWW. ilustrator@ilustrator.info www.doza.o2.pl/?s=4108 ISSN: 1732 – 9109 MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA W GRĘBOCINIE; 2004

OKŁADKA I PROGRAM TORUŃSKIEGO INFORMATORA KULTURALNO – ARTYSTYCZNEGO : IKAR; TORUŃ LUTY 2014 WERSJA PAPIEROWA oraz elektroniczna www.torun.pl

BIENNALE MAŁYCH FORM MALARSKICH, TORUŃ 2007; ISBN 83 – 89657 – 35 – X

SZTUKA, SZTUKA POKAŻ ROGI WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPÓŁAUTOR PROJEKTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIOPTD W TORUNIU; 2012 ; Autor warsztatów- poszukiwanie trzeciego wymiaru, przestrzenie doświadczalne, martwa natura ożyła, przypadek, konstelacje gwiezdne, druciane ryby. ISBN: 978 – 83 – 60861 – 44 – 8

DZIEŁO ROKU 2008 TORUŃ 2008; ISBN: 83 – 88735 – 76 – 4

DZIEŁO ROKU 2008 TORUŃ 2008; ISBN: 83 – 88735 – 96 – 9

DZIEŁO ROKU 2007 TORUŃ 2007; ISBN: 83 – 88735 – 71 – 3

DZIEŁO ROKU 2010 TORUŃ 2010; ISBN: 83 – 88735 – 27 – 6

Katalog konkursu plastycznego dla dzieci Ja i mój region w Europie, Toruń 2014, GIOPTD – ZDJĘCIA I PRZYGOTOWANIE ICH DO DRUKU; ISBN 978 – 83 – 60861 – 72 – 1

19 TH INTERNATIONAL BIENNAL OF CHILDREN’S AND YOUNG PEOPLE’S GRAPHIC ART. ZDJĘCIA I OPRACOWANIE ICH DO DRUKU ; TORUŃ 2014 ; ISBN: 978 – 83 – 60861 – 76 – 9

Always green, always blue TORUŃ 2013 ZDJĘCIA ORAZ PRZYGOTOWANIE ICH DO DRUKU; ISBN: 978 – 83 – 60861 – 64 – 6S

TYPOGRA – WARSZTATY INTERMEDIALNE – GIOPTD; TORUŃ 2013, PRZYGOTOWANIE ZDJĘĆ DO DRUKU; WSPÓŁAUTOR PROJEKTU, AUTOR WARSZTATÓW ORAZ DOKUMENTACJI – WIBRACJE, DRUCIANY ANAGRAM, STUDIA NAD LITERĄ , CYBERMIASTO LITER, GAME OVER; ISBN: 978 – 83 – 60861 – 68 – 4