teksty i publikacje

„Rok 2019 rozpoczęliśmy wystawą Katarzyny Wendland. Wystawa odbyła się w galerii Związku Artystów Plastyków okręgu toruńskiego. Jest to przestrzeń, w której jako członkowie Związku występowaliśmy już niejednokrotnie podczas ekspozycji zbiorowych. Wystawa Kasi była jej pierwszą ekspozycją indywidualną w tej przestrzeni. Główną salę zajęło czterdzieści prac z cyklu „Follow the sun” będących kompozycjami na planie koła wpisanego w kwadrat, które stanowiły przeniesienie na język malarski treści dyktowanych stanem emocjonalnym artystki. Za pomocą geometrycznych form oraz relacji plam koloru malarka w konsekwentny sposób opowiedziała widzom o swoich obserwacjach odnoszących się do świata duchowego  Realizacje występowały w dwóch formatach – 70x70cm oraz 40x40cm, pojawiły się też prace na okrągłych krosnach. Ta część ekspozycji podsumowywała trzyletnią pracę autorki nad cyklem zapoczątkowanym w 2015 roku. Zróżnicowana kolorystyka ukazała zmiany zachodzące w artystce na przestrzeni czasu związane z poszukiwaniem formy. Mimo, że wszystkie prace łączy podobna zasada kompozycyjna autorka wytworzyła bardzo szerokie spektrum wariantów angażujące odbiorców w analizę dzieł i opowiadające szeroko o jej duchowych i artystycznych przemianach. Kolejnym cyklem zaprezentowanym przez artystkę były rysunki eksperymentalne – świetlne obiekty imitujące iluzję ruchu. Zawieszone w zaciemnionej przestrzeni galerii boksy świeciły własnym światłem emitowanym przez ledowe lampy, które wyłaniały z ciemności ornitologiczne kompozycje.”

 Alicja Wieczorek 01 2019

„Wystawa „Dyfuzje” Katarzyny Wendland – to interdyscyplinarna aranżacja przestrzeni ekspozycyjnej Galerii Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Artystka prezentuje tu prace wchodzące w skład kilku zróżnicowanych tematycznie i formalnie cykli realizowanych przez nią równolegle w różnych dyscyplinach. Artystka używa różnorodnych przenikających się i dopełniających mediów, którymi posługuje się, aby wyrazić, utrwalić i przekazać swoje fascynacje kolorem, światłem, przestrzenią, ruchem, rytmem i dźwiękiem oraz ich wzajemnymi asocjacjami. Tworzy kompozycje i układy symultaniczne, oddziaływujące na siebie nawzajem i pobudzające w odbiorze do recepcji wielozmysłowej. Szczególnie inspirujące jest dla niej zjawisko ruchu, jego stadia, rytmiczność i przestrzenny ożywiany światłem układ. Światło jako czynnik sprawczy i organizujący stanowi tu jednocześnie element duchowy. Artystka odnosi się także do symboliki barw, spośród których szczególne znaczenie ma dla niej błękit, jako kolor dający odczucia pozawymiarowe, wiodące ku nieskończoności. Duchowe i przestrzenne walory błękitu eksploruje artystka w wielkoformatowych obrazach z cyklu „Stratosfera”. Towarzyszą im obrazy z cyklu “Follow the sun” – będące rodzajem kolistych mandali. Sferyczne układy kompozycyjnych zatrzymane w jednej z możliwych wersji wirującego układu kształtów i barw, ukazują niewyczerpany potencjał światła, jako szczególnego medium wiążącego niewidzialnym spoiwem materię z duchowością. Ekspozycję dopełnia eksperymentalny rysunek z wykorzystaniem materiałów syntetycznych, fotografia cyfrowa oraz instalacja dźwiękowa, która stanowi próbę przełożenia języka sztuk wizualnych na język dźwięku.”

06 2017  Mirosława Rochecka dr hab.prof.UMK

PUBLIKACJE:

MIESIĘCZNIK KULTURALNO- INFORMACYJNY ILUSTRATOR – wydanie specjale:katalog www.ilustrator@ilustrator.info www.doza.o2.pl/?s=4108 MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA W GRĘBOCINIE; 2004

strona 14 ISSN: 1732 – 9109

BIENNALE MAŁYCH FORM MALARSKICH, TORUŃ 2007;

strona 83 ISBN 83 – 89657 – 35 – X

DZIEŁO ROKU 2007, TORUŃ 2007;

strona 37 ISBN: 83 – 88735 – 71 – 3

DZIEŁO ROKU 2008, TORUŃ 2008;

strona 44 ISBN: 83 – 88735 – 76 – 4

DZIEŁO ROKU 2009, TORUŃ 2009;

strona 33 ISBN: 83 – 88735 – 96 – 9

DZIEŁO ROKU 2010, TORUŃ 2010;

strona 33 ISBN: 83 – 88735 – 27 – 6

SZTUKA, SZTUKA POKAŻ ROGI warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, współautor projektu organizowanego przez gioptd w TORUNIU 2012; ; Autor warsztatów- poszukiwanie trzeciego wymiaru, przestrzenie doświadczalne, martwa natura ożyła, przypadek, konstelacje gwiezdne, druciane ryby;

strony 5, 11, 12, 17, 21, 28 ISBN: 978 – 83 – 60861 – 44 – 8

ALWAYS GREEN, ALWAYS BLUE TORUŃ 2013 zdjęcia oraz przygotowanie ich do druku;

ISBN: 978 – 83 – 60861 – 64 – 6S

TYPOGRA – warsztaty intermedialne – GIOPTD; TORUŃ 2013, przygotowanie zdjęć do druku; współautor projektu, autor warsztatów oraz dokumentacji wibracje, druciany anagram, studia nad literą , cyber miasto liter, game over;

strony 10, 18, 30, 33, 47 ISBN: 978 – 83 – 60861 – 68 – 4

okładka i program toruńskiego informatora kulturalno – artystycznego : IKAR; TORUŃ LUTY 2014 wersja papierowa oraz elektroniczna www.torun.pl

KATALOG KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI JA I MÓJ REGION W EUROPIE, TORUŃ 2014, gioptd – zdjęcia i przygotowanie ich do druku;

ISBN 978 – 83 – 60861 – 72 – 1

19 TH INTERNATIONAL BIENNAL OF CHILDREN’S AND YOUNG PEOPLE’S GRAPHIC ART. zdjęcia i opracowanie ich do druku ; TORUŃ 2014 ;

ISBN 978 – 83 – 60861 – 76 – 9

ŚWIATŁOPODGLĄD warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży ,Toruń 2015 oraz zdjęcia i opracowanie ich do druku

strony 16, 23, 24 ISBN 978-83-60861-80-6

ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO, Toruń 2015 oraz zdjęcia i przygotowanie ich do druku

strona 4 ISBN 978-83-60861-76-9

KRĘGI Skępe 2016 Wystawa poplenerowa członków Okręgu Toruńskiego ZPAP

strona 14 ISBN 978-83-88735-28-8

DZIEŁA ANNALE ZPAP TORUŃ 2016/2017 TORUŃ 2017

strona 42 ISBN 978-83-88735-43

AQUAPRESJA współredagowanie, jeden z autorów tekstów, fotografie TORUŃ 2017

strona 3, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28 ISBN: 978-83-948987-0-0

DZIEŁA ANNALE ZPAP TORUŃ 2017/2018 TORUŃ 2018

strona 36 ISBN: 978-83-88735-59-2

KATALOG 9.CHARYTATYWNA AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

strona 7 POZNAŃ 2018