//STUDIA NAD LITERĄ //

STUDIA NAD LITERĄ – wiosna 2013

Wykorzystując letrasety liter naklejonych na sześciany oraz na tło do realizowanej „instalacji” twórcy wykonywali ich fotografie w różnych ujęciach. W ten sposób powstała mini instalacja przedstawiająca kubiczny mikro – abstrakcyjny pejzaż. Wykorzystano zasady perspektywy żabiej oraz z lotu ptaka. Celem stało się odrealnienie przedstawionych w perspektywie form i liter tworząc bazę dla atrakcyjnych, barwnych kompozycji. Inspiracją tytułowych warsztatów stała się twórczość WOLWGANGA WEINGARTA. Zajęcia zostały przewidziane dla młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.

 

20 1 (1)                            7 6 5                           4 3 8 9 10 11 12 13 14 15 (1) 15 16     2                          17