ROMANUSY I GOTOKI

W ramach projektu Romanusy i Gotoki – warsztatów interdyscyplinarnych – zostało przeprowadzonych 8 warsztatów w których wzięło udział przeszło 200 osób w wieku od 9-17 lat z dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 11 z Torunia.  Ponadto dało to możliwość zetknięcia się dzieci i młodzieży z technikami, których nie sposób zrealizować w ramach 45-minutowych zajęć z przedmiotu plastyka i sztuka. Podczas 8 warsztatów dzieci i młodzież poznały jedną z form grafiki warsztatowej – linoryt, mogły eksperymentować i wypowiedzieć się w monotypii, stworzyć niczym Andy Warhol, nieszablonowe szablony z wykorzystaniem farb fosforyzujących, poznać współczesne tworzywa rzeźbiarskie – terakotę samoutwardzalną, wykorzystując materiały z recyklingu – zrobić coś z niczego. Każde z zajęć poprzedzone było krótką prezentacją dotyczącą sztuki średniowiecznej oraz jej korelacji z aktualnymi tendencjami w sztuce. Podczas warsztatów zwrócono szczególną uwagę na rodzimą kulturę oraz przykłady sztuki gotyckiej z Torunia. Efektem końcowym całego projektu stały się dwie wystawy w dwóch toruńskich szkołach. Realizacje dzieci i młodzieży mogli zobaczyć ich rówieśnicy, rodzice, społeczność całej szkoły.

ZAJĘCIA///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TEMAT: TAMTARADEI

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 1 w Toruniu.

WIEK UCZESTNIKÓW: 10 lat.

TERMIN: 26.04.2016

Podczas warsztatów dzieci miały możliwość pracować w jednym z materiałów rzeźbiarskich – terakocie samoutwardzalnej. Uczestnicy poznali zasady modelowania i pracy nad formą trójwymiarową. Inspiracją do powstania rzeźb stali się średniowieczni rycerze, ich wygląd, uzbrojenie. Dzieci łączyły terakotę z materiałami pasmanteryjnymi, które umożliwiały im stworzenie zbroi rycerzy oraz zrównoważyły zwartą formę terakoty nadając jej elementów dekoracyjnych. Zajęcia rzeźbiarskie dopełnił plener fotograficzny na terenie ruin zamku krzyżackiego, który pozwolił na udokumentowanie rzeźb w średniowiecznej scenerii.

1 Tamtaradei 26 IV 2016 sp 1 2 Tamtaradei 26 04 2016 sp 1

TEMAT: GOTYCKIE PCV

MIEJSCE: Gimnazjum nr 11 w Toruniu.

WIEK UCZESTNIKÓW: 16 lat.

TERMIN: 19.05.2016

Podczas zajęć młodzież poznała jedną z form grafiki warsztatowej z rodzaju druku wypukłego – linoryt. Uczestnicy warsztatów mieli wyjątkową szansę przekonać się w jaki sposób powstaje linoryt i jak pracochłonny jest to proces. Na początku warsztatów uczestnicy zaprojektowali swój herb. W kolejnym etapie pracy młodzież przystąpiła do żmudnego wycinania dłutami w linoleum – tworzenie matrycy. Dwugodzinne warsztaty okazały się niewystarczające do ukończenia matrycy i wykonania odbitek dlatego też zaplanowano dodatkowe zajęcia aby młodzież mogła ukończyć swoje realizacje i zobaczyć efekt końcowy.

3 Gotyckie pcv 19 V 2016 gim 11

TEMAT: GOTYCKIE PCV – KONTYNUACJA

MIEJSCE: Gimnazjum nr 11 w Toruniu.

WIEK UCZESTNIKÓW: 16 lat.

TERMIN: 30.05.2016

Kontynuacja warsztatów z 19.05.2016. Uczestnicy dokończyli swoje matryce i mogli się przekonać jak wygląda powielanie linorytu.

4 Gotyckie pcv 30 V 2016 gim 11

TEMAT: ŚREDNIOWIECZNY RYNGRAF

MIEJSCE: Gimnazjum nr 11 w Toruniu.

WIEK UCZESTNIKÓW: 16 lat.

TERMIN: 24.05.2016

Uczniowie zainspirowani wyglądem średniowiecznych ryngrafów stworzyli serię interesujących szablonów z wykorzystaniem farb UV. Młodzież poznała zasady pracy z szablonem oraz mogła poeksperymentować z kolorem oraz podłożem. W efekcie końcowym prace poddane były działaniu światła UV co znacząco podkreśliło ich formę oraz spowodowało niepowtarzalny efekt.

5 Średniowieczny ryngraf 24 05 2016 gim 11

TEMAT: ROMANUSY I GOTOKI

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 1 w Toruniu.

WIEK UCZESTNIKÓW: 10 lat.

TERMIN: 7.06.2016

Dzieci poznały zasady tworzenia obiektów przestrzennych. Zainspirowani średniowiecznymi legendami uczestnicy zajęć podzieleni na grupy stworzyli obiekty z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu. Cała forma zyskała dzięki farbom UV, które odrealniły jeszcze bardziej same obiekty.

7 Romanusy i Gotoki 7 06 2016 sp 1

8 Romanusy i Gotoki 7 VI 2016 sp 1

TEMAT: JEDNOKROTNE SMOKI

MIEJSCE: Gimnazjum nr 11 w Toruniu.

WIEK UCZESTNIKÓW: 16 lat.

TERMIN: 9.06.2016

Podczas warsztatów młodzież miała szansę poeksperymentować na polu grafiki warsztatowej. Uczestnicy poznali prostą technikę graficzną – monotypię. Przy użyciu farb graficznych, pędzli oraz folii do bindowania stworzyli nietuzinkowe realizacje nawiązujące do średniowiecznych bestiariuszy, ksiąg zawierających ilustracje i opisy min. fantastycznych zwierząt. W rezultacie powstała interesująca kolekcja dzikich bestii, uskrzydlonych, wielogłowych, budzących grozę i uśmiech smoków.

9 Jednokrotne smoki 9 VI 2016 gim 11

TEMAT: RYNGRAF! ZNAK RÓWNA SIĘ TAG!

MIEJSCE: Gimnazjum nr 11 w Toruniu.

WIEK UCZESTNIKÓW: 17 lat.

TERMIN: 9.06.2016

Młodzież poznała jedna z form grafiki wykorzystywaną w tworzeniu murali, przez artystów street artu. Zainspirowani wyglądem średniowiecznych ryngrafów stworzyli swój unikalny znak – symbol. Wykorzystując tekturę, folie, nożyki i nożyczki stworzyli matryce – szablony. Dzięki farbom i eksperymentom z podłożem oraz kolorem młodzież stworzyła ciekawą barwną kolekcję znaków.

6 Ryngraf znak równa się tag 9 VI 2016 gim 11

WYSTAWY/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MIEJSCE: sala plastyczna Gimnazjum nr 11 i korytarz w Szkole Podstawowej nr 1 w Toruniu.

TERMINY:

– 16.06.2016 otwarcie wystawy w Gimnazjum nr 11,

– 17.06.2016 otwarcie wystawy w Szkole Podstawowej nr 1.

Podsumowaniem projektu stały się dwie wystawy. Dzieci i młodzież miały szansę zobaczyć swoje prace zaaranżowane, zestawione z pracami swoich kolegów. Dla niektórych wernisaż stanowił pierwsze takie doświadczenie. Realizacje uczestników projektu mogli zobaczyć ich bliscy oraz koledzy.

10 wystawa 16 VI 2016 gim 11

11 wystawa 17 VI 2016 sp 1