///MALARSTWO///

Podłożem dla podjętych działań jest eksperyment, poszukiwanie syntezy, asocjacji – jako zestawienia , połączenia, przyłączenia kojarzonych wyobrażeń, z których jedno przywodzi na myśl drugie. Poszukiwanie inspiracji i tworzenie kompozycji łączących w sobie pierwiastki interdyscyplinarne, otworzyło przede mną nieograniczone pole badawcze dla wzajemnych oddziaływań.

Transpozycja rytmu, barwy, światła, asocjacja plastyczno – dźwiękowa ujawniająca się poprzez wykorzystanie takich środków wyrazu jak: kontrast dynamiczny – kontrast kolorystyczny, zmiana rejestru – zmiana nasycenia barwy, zmiana tonacji – zmiana tonacji barwnej, zmiana trybu – zmiana światła. Dzwięk pojedyńczy, jego natura a także zestaw dźwięków, który posiada określony stopień walorowy – jasności lub ciemności.

Za zagadnienie, które stanowi jeden z punktów wyjścia przyjęłam obserwację rzeczywistego ruchu. Ruchu form wynikających z ich własnej dynamiki Ruchu zaobserwowanego i zobrazowanego w sposób syntetyczny.ednocześnie światło jest tu spoiwem pomiędzy tym co realne, a tym co duchowe. Emocjonalna barwa światła, układu zatrzymanego w jednej z nieskończonych możliwości, potencjału obserwowanych form oraz wynikających z nich rytmów. Światło wraz z podziałami wynikającymi z ruchu buduje abstrakcyjną, syntetyczną kompozycję. Obserwacja skłania mnie do ciągłych poszukiwań formalnych.Jednocześnie wynika z obserwacji natury, tej rzeczywistej rozumianej jako – formy i duchowej – naznaczonej emocjonalnie.

1 HERON THE HIGS III technic acryl and acryl ink on canvas winter II 2014 size 105 x 95 cm            1 Wewnętrzna stratosfera akryl i tusz akrylowy na płótnie 135 x 195 cm 2006                 9 46 cm x 27 cm

RYTM W SYNTEZIE                    STRATOSFERA                                   IRIJ

 

8 LIPIEC 2015             8                2

FOLLOW THE SUN               GLASS IN ARCHITECTURE                   MURALS

 

/// rytm w s y n t e z i e ///

 

/// S T R A T O S F E R A / / /

 

///IRIJ///

 

/// FOLLOW THE SUN ///

STAINED GLASS

 

///MURALE I FRESKI////