/// rytm w s y n t e z i e ///

Jako punkt wyjścia przyjęłam obserwację rzeczywistego ruchu, Ruchu zaobserwowanego i zobrazowanego w sposób syntetyczny. Jednocześnie światło jest tu spoiwem pomiędzy tym co realne, a tym co duchowe. Emocjonalna barwa światła, układu zatrzymanego w jednej z nieskończonych możliwości, potencjału obserwowanych form oraz wynikających z nich rytmów. Światło wraz z podziałami wynikającymi z ruchu buduje abstrakcyjną, syntetyczną kompozycję. Obserwacja skłania mnie do ciągłych poszukiwań formalnych. Jest to też … Czytaj dalej /// rytm w s y n t e z i e ///